Tươi là chắc chắn.Ngon, bạn sẽ hài lòng.

Pizza Hoa Ý

Grill

Pasta

Pizza Hoa Ý

Pizza

Ăn pizza không giới hạn
Close
more info
Next show in
DAYSHOURSMINSSECS

Pizza, bánh pizza, pizza ngon, pizza hà nội

Điện thoại đặt hàng:
Hoa ý Thành Công: 04 37.724.728
Hoa ý The Garden: 04. 3789.3788
Tham khảo Pizza khuyến mãi tại: http://pizzahoay.com/calendars/pizza-khuyen-mai/