Tươi là chắc chắn.Ngon, bạn sẽ hài lòng.

Pizza Hoa Ý

Grill

Pasta

Pizza Hoa Ý

Grill

Ăn pizza không giới hạn
Close
more info
Next show in
DAYSHOURSMINSSECS

Download thực đơn menu Grill tại đây:   GRILL