January 2018

07Sun

Ăn pizza không giới hạn

Một chương trình hấp dẫn với khách hàng của pizza Hoa ý. – Áp dụng các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần tại: Pizza Hoa ý- số 2 phố Thành công,…

More info