Pizza Hoa ý gửi bạn coupon giảm 40% giá bánh pizza cỡ 8 miếng khi ăn tại pizza Hoa ý.

Không áp dụng trùng khuyến mại khác, không áp dụng cho dịch vụ giao hàng.

Khi đến bạn hãy đưa thông tin của thư này cho nhân viên phục vụ, hoặc cho nhân viên biết họ tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.

Chấp nhận coupon tại Hoa ý Thành công và Hoa ý The Garden

Chi tiết liên hệ số: 04 3789 3788

Vui lòng nhập thông tin của bạn để nhận được mã giảm giá từ Pizza Hoa Ý:

Your Name (required)

Your Phone (required)

Your Email (required)