Tươi là chắc chắn.Ngon, bạn sẽ hài lòng.

Pizza Hoa Ý

Grill

Pasta

Pizza Hoa Ý

Pizza khuyến mãi hàng tuần

Ăn pizza không giới hạn
Close
more info
Next show in
DAYSHOURSMINSSECS

Pizza khuyến mãi thứ 4

Pizza khuyến mãi thứ 4 Khuyến mãi thứ 4 hàng tuần tại Pizza Hoa Ý: 1. Combo 220.000đ, được  2 Pizza to (30cm)+ pepsi (390ml)  Áp dụng hàng ngày. Gọi số: 04-3789.3788 Áp dụng cho dịch vụ giao hàng miễn phí 5km từ Hoa ý. Tham khảo thực đơn tại http://pizzahoay.com/menus/pizza/ 2. Pizza to Mua

Read more

Pizza khuyến mãi thứ 3

Pizza khuyến mãi thứ 3 Khuyến mãi thứ 3 hàng tuần tại Pizza Hoa Ý: 1. Combo 220.000đ, được  2 Pizza to (30cm)+ pepsi (390ml)  Áp dụng hàng ngày. Gọi số: 04-3789.3788 Áp dụng cho dịch vụ giao hàng miễn phí 5km từ Hoa ý. Tham khảo thực đơn tại http://pizzahoay.com/menus/pizza/ 2. Pizza to Mua

Read more

Pizza khuyến mãi thứ 2

Pizza khuyến mãi thứ 2 Khuyến mãi thứ 2 hàng tuần tại Pizza Hoa Ý: 1. Combo 220.000đ, được  2 Pizza to (30cm)+ pepsi (390ml)  Áp dụng hàng ngày. Gọi số: 04-3789.3788 Áp dụng cho dịch vụ giao hàng miễn phí 5km từ Hoa ý. Tham khảo thực đơn tại http://pizzahoay.com/menus/pizza/ 2. Pizza to Mua

Read more

Pizza khuyến mãi thứ 6.

Pizza khuyến mãi thứ 6 Khuyến mãi thứ 6 hàng tuần tại Pizza Hoa Ý: 1. Pizza to giá chỉ 98.000đ Áp dụng thứ 5 & thứ 6 hàng tuần tại Hoa ý Garden, gọi số: 04-3789.3788 2. Combo 220.000đ, được  2 Pizza to (30cm)+ pepsi (390ml)  Áp dụng hàng ngày. Gọi số: 04-3789.3788 Áp dụng

Read more